•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

this article provides information on the system and content of identifying the abilities and abilities of children in the selection of primary and educational classes in the sport of Belt Wrestling, as well as the need to carry out the second stage of selection in preschool institutions.

First Page

279

Last Page

281

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari tog’risida” gi farmonini Toshkent shahri, 2018-yil 5-mart. 2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati, Toshkent “O’z DJTI” nashriyoti- matbaa bo’limi 2001-yil. 3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, Toshkent “Zar qalam” nashriyoti 2004- yil. 4. Salomov R.S. Sport mashg’ulotining nazariy asoslari “O’z DJTI” nashriyoti-matbaa bo’limi Toshkent 2005-yil 5. Хаlmuxamedov R.D. Shin V.N. Abdurasulova G.B.Tajibayev S.S. Yosh yakkakurashchilar ko’p yillik tayyorgarlik jarayonining turli bosqichlarida saralashning me’yorlari. 6. Sportda prognozlashtirish va modellashtirish F.A.Kerimov, M.N. Umarov, 2005 yil Toshkent.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS