•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, the formation of ecological tolerance in human consciousness and its “materialization”, on the one hand, are universal social problems of a universal nature, and on the other hand, ecological needs, goals, interests, spiritual and cultural development of a particular individual, their individuality requires a differentiated approach to by him

First Page

125

Last Page

131

References

1. BMTning rasmiy sayti http://www.un.org/ru/ 2. Kuznetsov V. Geokultura. Osnovi geokulturnoy dinamiki bezopasnosti v mire XX1: Kultura set. M., Kniga i Biznes, 2003. –S. 416 3. Xajieva M. Ongda tolerantlik rivojlanishining negizlari.T.: “Fan va texnologiya”, 2010,–B.92 4. Qo‘ldoshev A. “Markaziy Osiyo davlatlarida ekologik munosabatlarini boshqarishning demokratik va gumanistik tamoyillari” monografiya. T.: “Fan” nashriyoti. – 2014., 24-B 5. Mirziyoev SH.M. Tinchlik, ma’rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik. //Xalq So‘zi. 2016, 19 oktyabr. Donishmandlar odob-axloq to‘g‘risida. – T.: O‘qituvchi, 1986. 33-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS