•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents data on the natural and geographical location of the pastures of lakes of the Aydar-Arnasay’s system and its current state, economic importance, degradation and its causes, as well as ways to improve and preserve biological diversity

First Page

72

Last Page

78

References

1. Zokirov P.K.Rastitelniy pokrov Nuratinskix gor. – Tashkent: FAN, 1969. – B. 141. 2. Biologik xilma-xillikni saqlash. – Toshkent 1998 yil. 3. Qodirov G‘. Aydarko‘l sohili o‘simliklari qoplamining transformatsiyasi. Toshkent – 2014. 109 s. 4. Kurbanov I. Globallashuv jarayonida geoekologik muammolarining jadallashuvi / Geografiyaning mintaqaviy muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax, 2017. – S. 296-298 5. Zikirov B.YA. Jizzax viloyati tabiatini muhofaza qilishga yangicha yondashuv. fiyaning mintaqaviy muammolari / Geografiyaning mintaqaviy muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax, 2017. – S. 281- 283 6. Abulqosimov H.P., Alibekov S.P. Problemi opustinivanaya v Sentralnoy Azii i eyo sotsialno-ekologicheskie aspekti / Tezisi i dokladi Mejdunarodnogo seminara NATO – Samarkand, 2003. – S 4-7. 7. Allanazarova U. Kartografirovanie pustinnoy pastbishnoy rastitelnosti vdol Aydarkulya Djizakskoy oblasti / Ekologicheskiy vestnik. №3. – Tashkent, 2005 . – S. 33- 36. 8. Mavlanov X. va boshqalar. Jizzax viloyatining tabiiy yaylovlari va ulardan oqilona foydalanish / Geografiyaning mintaqaviy muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax, 2017. – S. 50-52.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS