•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article the organization, conduct and set requirement for the out of class work on physics in high-educational schools are shown

First Page

319

Last Page

322

References

1. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 28 fevraldagi «Maktabdan tashқari tahlim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori. 2. Yusupov A. Fizikadan sinfdan tashqari mashg’ulotlar. –T.: O’qituvchi, 1996. 3. Mirzaxmedov B., G’ofurov N., Ibragimov B., Sagatova G. Fizika o’qitish metodikasi. Toshkent, TD’U, 2007. 4. Tarasov L.V. Sovremennaya fizika v sredney shkole. –M.: Prosveopenie, 1990.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS