•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article teaches theoretical and practical recommendations on the introduction and use of innovative technologies in physical education lessons

First Page

302

Last Page

306

References

1. “2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi”. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyevning “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2018yil 5-martdagi Farmoni. 3. O’zbeksiton Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 29.08.1997 yil. 4. Farberman B.L.,Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. T., 2002 yil

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS