•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is devoted to activity of Abu Hamid Ghazali for uniting the Muslim society under a single ideological beginning

First Page

163

Last Page

167

References

1. Petrushevskiy I.P. Islam v Irane v VII – XV vekax (kurs lektsiy). Izdatelg’stvo Leningradskogo Universiteta 1966. -S. 230 2. Petrushevskiy I.P. Islam v Irane v VII – XV vekax (kurs lektsiy). Izdatelg’stvo Leningradskogo Universiteta 1966. -S. 231 3. SHamalov A.A. Problema schastg’ya v eticheskix kontseptsiyax Abu Xamida Gazali i Nasriddina Tusi. // Izvestiya AN Respubliki Tadjikistan. 1993 №3. -S. 92 4. SHamalov A.A. Problema schastg’ya v eticheskix kontseptsiyax Abu Xamida Gazali i Nasriddina Tusi. // Izvestiya AN Respubliki Tadjikistan. 1993 №3. -S. 93 5. Alg’ – Gazali M. Nravstvennostg’ musulg’manina. Per.s arabskogo A.I. Rustamova. 2003. -S.97 6. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka» 1980. -S.84 7. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S .71 8. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S.137 9. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S 79 10. Kerimov G.M. Alg’–Gazali: religiozno-filosofskie vzglyadq. Publikuetsya s nekotorqmi izmeneniyami i bez soxraneniya arabskoy grafiki: Kerimov G.M. Alg’-Gazali i sufizm. Baku. 1969. -S.237 11. Knqsh A.D. Musulg’manskiy mistitsizm. Gl. VI. Moskva: Izd. «Dilya» 2004. -S.168

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS