•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides information on the biomorhological, systematic analysis of medicinal herbs, Their place in medicine and folk medicine

First Page

148

Last Page

150

References

1. Ibragimov A.J. Surxon davlat qo’riqxonasining florasi (ko’hitang tizmasi). Biol. fan. diss. avtoref.–Toshkent: O’zR FA. 2010.-22 b. 2. Murdaxaev Yu. M. O’zbekistonda vatan topgan dorivor o’simliklar. – Toshkent: Fan, 1990. –76 3. Nabiev M.M. Botanika atlas-lug’ati (O’zbekiston o’simliklari ilmiy va mahalliy nomlarining illyustratsion lug’ati). Toshkent, O’zbekiston SSR. “Fan” nashriyoti. 1969 y. – 254 b. 4. Axmedov E.T. Xalq tabobati va rasmiy tibbiyot dorivor o’simliklari. O’quv-uslubiy majmua. 2016. -215 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS