•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Issues of enhancing parents' responsibility for upbringing, raising their child's upbringing, ensuring family and social cohesion in the system of forming social and moral qualities of

First Page

395

Last Page

397

References

1. M.Quramov. Oila–milliy tarbiya o‘chog‘i. Xalq ta’limi .jurnal. T-1999 2. F. Xidirova. Oilada qizlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash Nizomiy nomidagi TDPU, 2006 yil.3 bet 3. O‘. Asqarova. Mehtibonlik uyi tarbiyalanuvchilarini ijtimoiy hayotga tayyorlash tizimi.Monografiya.,” Fan”, T-2010

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS