•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, we talked about how to develop healthy lifestyles among schoolchildren and to foster a healthy and harmonious generation.

First Page

236

Last Page

240

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni (2018 – yil 5 – mart) 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Qarori (2017. 3 iyun). 3. Mirziyoev Sh. Erkin va faravon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O’zbekiston” NMIU, 2016 y. 4. Tursunov M.T., Lukyanov V.S., “Sog’lom turmush tarzi”, Toshkent “Fan” 1990 y. 5. Axmatov M.S. Uzluksiz ta’lim tizimida ommaviy sport xarakatining tashkiliy va boshkaruv asoslari. //Fan-sportga, 2004 y.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS