•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Finding the solution of the table in the maple system by using the network method to find the solution to the problem of nonlinearity by using elementary functions to solve complex problems of homogeneous equations with parabolic type of homogeneous parabolic type. and the solution schedule.

First Page

19

Last Page

26

References

1. Isroilov M.I. Xisoblash usullari. Toshkent. O‘kituvchi. 1988 y. 2. Kopchenova N.V. Maron I.A. Vichislitelnaya matematika v primerax i zadachax.M. "Nauka". 1972 g. 3. Krilov V.I. Bobkov V.V.Monastirskiy P.I. Vichislitelnie metodi visshey matematiki v 2-x tomax.Minsk, Visshaya shk., 1972-1975. t. 1-2. 4. Mirzakarimov E.M. Sonli hisoblash usillari va dasturlash, O‘quv qo‘llanma, №8,28.05.2009y, 2010y dekabr, ZiyoNet: 28.11.11 da, 5. dl/http// Ziyonet/get.file.php?file=2nuz_473_20100417144420.rar

Erratum

???????

Share

COinS