•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article concerns the peculiar features of the representatives of the modern uzbek poetry. The article also analyzes the problems of rebellious ideas and harmony in Chulpan, X.Xudoyberdiyeva, X.Davron and M.Yusuf's works.

First Page

177

Last Page

181

References

1. Asqad Muxtor. SHe’r – shoir vijdoni. – Toshkent: Mumtoz so’z, 2011. – 444 b. 2. Afoqova N. , Akramova S..Xurshid Davron she’riyatida ijodkor shaxsning ijtimoiy pozitsiyasi muammosi. http:/kh-davron. uz. 3. Muhammad YUsuf. Saylanma.. –Toshkent: SHarq, 2005. – 288 b. 4. Xudoyberdieva H. Buyuk qushlar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012. – 728 b. 5. Xurshid Davron. Bahordan bir kun oldin.- Toshkent: SHarq, 1997. – 224 b. 6. Xurshid Davron. To‘marisning ko‘zlari. – Toshkent: YOsh gvardiya, 1984. – 112 b. 7. CHo‘lpon. Asarlar.4 jildlik, 1-jild. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 384 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS