•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article interprets the antonymy-synonymic relation in the Uzbek language as a unit of the general category, and also examines and analyzes concepts called units of the general category: “antonymy-synonymic block”, “synonymy-antonymic block”, “lines of synonymy- antonyms” “synonyms” for example, leksems "Hibatul Hakoyik".

First Page

142

Last Page

147

References

1. Vvedenskaya L.A. Antonimi, neotnositelnie v ponyatiynom plane. V kn.: Paradigmaticheskie i sintagmaticheskie otnosheniya v leksike i frazeologii.– Rostov na Donu, 1981. 2. Novikov L.A. Semanticheskiy analiz protivopolojnosti v leksike: prinsipi, aspekti, metodi. Nauch. dokl. vissh. shkoli. –M.: Filol. nauki, 1973, -№ 3, str.55-67. 3. Ivanova V.A. Sinonimo-antonimicheskie bloki. -V kn.: Voprosi grammatiki i leksikologii russkogo yazika. -Kishinev, 1979 . str. 61-76. 4. Filonenko L.I. Antonimicheskie otnosheniya mejdu sinonimicheskimi ryadami.- V kn.: Aktualnie problemi leksikologii. -Novosibirsk, 1971. str.152-153. 5. Fedosov YU. V. Prinsipi postroeniya ideograficheskogo antonimo-sinonimicheskogo slovarya russkogo yazika: monografiya / YU. V. Fedosov. -Volgograd: Peremena, 2001. -S.190. 6. Lvov M. R. Slovar antonimov russkogo yazika. 8-e ster. izd. -M. : AST–Press kniga, 2006. –C.592 . 7. Larin B.A. Estetika slova i yazik pisatelya. -L.: Xudojestvennaya literatura, 1974.-S.285. Ahmad YUgnakiy. Hibatul Haqoyiq. (Haqiqatlar sovg‘asi). dl.ziyouz.com.kutubxonasi. Qadimgi turkchadan Bahrom G‘oyib tarjimasi.–T., 2002.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS