•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the principles of analysis and the formation of ideology and ideological processes. And also reveals the main features of ideology. The main attention is paid to the laws of the development of ideology.

First Page

94

Last Page

98

References

1.Mirziyoev SH. M.. 2019 yilda Mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasi || nttps\\kun. uz. >news>2018 \12 28> 2 Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bыsag’asida: xavfsizlikka taщdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: 1997.-B. 83. 3 O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyai (loyiha).//https \\ regulation.gov.uz>document 4 Forobiy. Fozil odamlar shaxri. T.: 1993. –B. 189-190..

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS