•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article shows us means about programming platforma or plata Arduino, which is base of robotics and moving of robots. It will be given that practise of downloading,exactly installing and making programm.

First Page

79

Last Page

83

References

[1] Leonid CHernyak, CHarlz Bebbidj–izobretatel i... politekonom, Ejenedelnik "Computerworld", #17, M., "Otkritie Sistemi", 2001. [2] Viner Norbert, Kibernetika ili upravlenie i svyaz v jivotnom i mashine. / Povarov G.N.(per s angl.i predisl.).-2-e izd.-M.:Sov.radio, 1968. -326 str. - Perevod izdaniya:Cybernetics or control andcommunication in the animal and the machine. / Wiener Norbert. [3] Norbert Viner, Moya svyaz s kibernetikoy, ee nachala i ee buduщee / Norbert Wiener, «My Connection with Cybernetics, Its Origins and Its Future», Cybernetica (Namur), 1958, vol. No 1, pp. 1-14. [4] Viner N., Tvorets i robot, M., Progress, 1966, 104 str. [5] Bertran Rassel, CHelovecheskoe soznanie: ego sfera i granitsi, Kiev, Nika-sentr, 2001 - 555 str. – Perevod izdaniya: Bertran Russel, «Human Knowledge, Its Scope And Limits», George Allen and UNWIN Ltd.,London, 1948. [6] Uspenskiy V. A., Teorema Gedelya o nepolnote, Theoretical Computer Science #130, 1994, str. 273-238. [7] National Transportation Safety Board - Annual Review of Aircraft Accident Data U.S., Air Carrier Operations, Calendar Year 2000, 70 p. with appendixes. [8] Marvin Minskiy, Vichislenie: konechnie i beskonechnie avtomati, Prentis-Xoll, 1967 / Marvin L. Minsky, Computation: Finite and Infinite Machines, Prentice-Hall, 1967. [9] Rey Kursveyl, Epoxa oduxotvorennix mashin, Pingvin Buks, 1999 / Ray Kurzweil, Age of Spiritual Machines, Penguin Books, 1999, 377 p. [10] Dormashev YU.B. i dr., Sovremennie metodiki issledovaniya vnimaniya – spetspraktikum po obщey psixologii, Laboratoriya psixologii poznavatelnix protsessov kafedri obщey psixologii fakulteta psixologii MGU im. M.V. Lomonosova, Moskva, 2000. [11] Bill Djoy, Pochemu buduщemu mi ne nujni, “Wired”, Vipusk 8.04 - aprel 2000 (perevod K. Gordeeva) / Bill Joy, Why the future doesn't need us, Wired: Issue 8.04 | Apr 2000. [12] Aleksandr Bolonkin, XXI vek – nachalo bessmertiya lyudey, M., Nauka i Texnika, iyun 2000. [13] Matskevich V.V., Zanimatelnaya anatomiya robotov, M., "Radio i svyaz", 1988. [14] Eydzi Nakano, Vvedenie v robototexniku. [Monografiya. Perevod s yaponskogo A.I.Loginova, A.M.Filatova, pod redaksiey k.t.n A.M.Filatova. (M.; Mir, 1988).

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.