•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In our work the specialised outdoor games used for preparation of young fighters which are directed on training to bases of conducting single combat are investigated. There-fore they start to carry lines of didactic games. Didactic game-game informative, directed on ex-pansion, deepening, ordering of representations of children about surrounding, education of infor-mative interests, development of informative abilities.

First Page

332

Last Page

337

References

1. Bril M.S. Opit i perspektiva primeneniya podvijnix igr v nachalnoy podgotovke yunix sportsmenov//Resp. nauch.-metod. konf. po probleme ispolzovaniya podvijnix igr v fiz. vospitanii shkolnikov.-Minsk, 1972.-S. 78-79. 2. Bileev L.V., Sbornik podvijnix igr. M., 1995. 189 s. 3. Geller E.M. K teoreticheskomuobosnovaniyu primeneniya podvijnix igr v podgotovke yunix sportsmenov II Materiali Resp.nauch.-metod. konf. po problemam yunosheskogo sporta i vissh. sport. masterstva.-Kishinev, 1976.-S.90-91. 4. Igri s pravilami v detskom sadu: Sb. didakticheskix i podvijnix igr k «Programme vospitaniya v detskom sadu»,-2-e izd., M., 1982. -84s. 5. Korotkov I.P., Podvijnie igri v zanyatiyax sportom. M., 1995. 160 s. 6. Ne’matov B.I. Osobennosti igrovogo metoda v trenirovke legkoatletov. //Sportivnie igri v fizicheskom vospitanii, rekreatsii i sporte. Materiali XMejdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferensii. Smolensk, 2016.–S. 99-103. 7. Ne’matov B.I. Rol metodov strogo-reglamentirovannogo uprajneniya v razvitii i sovershenstvovanii dvigatelnix navikov. //Problemi razvitiya fizicheskoy kulturi i sporta v novom tisyacheletii. Ekaterinburg, 2016.–S. 219-222. 8. Podvijnie igri v podgotovke yunix sportsmenov; metod rekomendatsii dlya studentov, aspirantov i slushateley fak. usovershenstvovaniya.-M.:GSOLIFK, 1979.- 23 s. 9. Sorokina A.I. Didakticheskie igri v detskom sadu: /Starshie gruppi/: Posobie dlya vospitateley detskogo sada,-M.:Prosveshenie, 1982.-96 s. 10. Usmonxodjaev T. Xodjaev F. 1001 o‘yin (1001igra)..T.,Ibn Sino, 1999, 352 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.