•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

On the territory of Surkhan reserve grow 27 endemic (with sub-endemic) species hr. Kugitang. Five of them are endemic to the reserve.

First Page

82

Last Page

86

References

1. Ibragimov A.J. Endemizm flori xrebta Kugitang // Bioraznoobrazie: problemi i perspektivi soxraneniya: Materiali mejd. nauch. konf. 13-16 maya 2008 g. – Penza, 2008. – S. 217-219. 2. Kamelin R.V. Florogeneticheskiy analiz yestestvennoy flori gornoy Sredney Azii. – L.: Nauka, 1973. – 353 s. 3. Kamelin R.V. Flora Sirdarinskogo Karatau.L.: Nauka, 1990. – 145 s. 4. Opredelitel rasteniy Sredney Azii. V 10-ti t. – Tashkent: FAN, 19681993. 5. O’zbekiston Respublikasining Qizil kitobi.  Toshkent: Chinor ENK, 2009. T.1. – 335 b. 6. Xasanov F.O. Kserofilnaya drevesno-kustarnikovaya rastitelnost Kugitang-tau: Avtoref. dis... kand. biol. nauk. – Tashkent, 1987.– 20 s. 7. Xasanov F.O., I.I. Mal’tsev. Noviy vid roda Silene L. iz Kugitanga // Uzb. biol. jurn. – Tashkent, 1991.  № 3. – S. 66-67.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS