•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article based on request of project named “Creating of modern endems of conspect in flora of Uzbekistan”, the data on species of the genus Salvia L. endemic to the flora of the Uzbekistan are represented. On the basis of the samples stored in the literature and herbarium collections, there is presented spreading of species in the botanical and geographical areas of Uzbekistan and brief information of maps and species of the GIS.

First Page

65

Last Page

72

References

1. Beshko N.Yu. Flora Nuratinskogo zapovednika: Dis. ...kand. biol. nauk. – Tashkent: 1999. – 45-49 s. 2. Bochantsev V.P. O Salvia schmalhausenii auct. – Byull. SAGU, 1937, 22 № 37, - S. 321-328. 3. Bubenchikova V. N., Kondratova Yu. A., CHetverikova N. V. Issledovanie otxarkivayushey aktivnosti fitopreparatov dikorastushixi kul’tiviruemixvidov roda Salvia L.// Kubanskiy nauchniy meditsinskiy vestnik № 3 (152) 2015. 4. Bubenchikova V. N.Otxarkivayushaya aktivnost kul’ti-vi-ruemogo vida shalfeya gorminovogo (Salvia horminum L. ) / V. N. Bubenchikova, Yu. A. Kondratova // Voprosi obespecheniya kachestva lekarstvennыx sredstv. – Moskva, 2015. – № 1. – S. 20–22. 5. Vvedenskiy A.I. Novie vidi iz Sredney Azii. – Bot. mat. Gerbariya In-ta botan. AN UzSSR. vыp. 14. 1954, – S. 7-12. 6. Vvedenskiy A.I. Salvia L. - shalfey. Flora Uzbekistana. –Tashkent: AN UzSSR, 1961. T. I. – S. 382-394. 7. Jogoleva Ye.P., Kochkareva T.F. Salvia L. - shalfey. Flora Tadjikistana. – Leningrad: Izd-vo “Nauka” 1986. – S. 241-257. 8. Maxmedov A.M. Noviy vid shalfeya (Salvia L.) s Zapadnogo Tyan-SHanya. – Novosti sist. vissh. rast., t.17, 1980, - C. 215-218. 9. Maxmedov A.M. Rod Salvia L. – SHalfey. Opredelitel rasteniy Sredney Azii.  Tashkent: Fan, 1983. – T. VII. C. 138-150. 10. Maxmedov A.M. SHalfey Sredney Azii i Kazaxstana (sistematika, geografiya i ratsional’noe ispol’zovanie). Tashkent, Izd-vo “Fan” UzSSR, 1984. – S. 112. 11. Tojibaev K.SH., Beshko N.Yu., Popov V.A. Botaniko-geograficheskogo rayonirovanie Uzbekistana//Botanicheskie jurnal. – Sankt-Peterburg: Nauka, – 2016. №10 (101). – S. 1105-1130. 12. Moon, H.K., Hong, S.P., Smets, E. & Huysmans, S. (2009). Micromorphology and character evolution of nutlets in tribe Mentheae (Nepetoideae, Lamiaceae). Systematic Botany, 34(4), 760-776. 13. Tiambeng D. A numerical taxonomic study on the genus Salvia L. (Lamiaceae) in Turkey. September-2005. - P. 144. Walker J.B. and all. Salvia (Lamiaceae) is not monophyletic: implications for the systematics, radiation, and ecological specializations of Salvia and tribe Mentheae//American Journal of Botany 91(7): 1115–1125. 2004.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS