•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Editor-in-Chief

S.T.Turgunov, prof. Namangan State University

Associate Editors

M.R.Kadirkhanov, Phd, Namangan State University

A.R.Nurmatov, Namangan State University

Editorial Board

Physics-mathematics subjects:

academic. S.Zaynobiddinov, academic. A.A’zamov, prof. O’.Roziqov, prof. M.To’htasinov, dots. B.Samatov, Namangan State University

Chemistry subjects:

academic. S.Rashidov, academic. A.To’raev, academic. S.Nigmatov, prof. Sh.Abdullaev, prof. T.Azizov, Namangan State University

Biology subjects:

academic. K.Tojiboev, academic. R.Sobirov, dots. A.Batashov, Namangan State University

Philosophy subjects:

academic. J.Bozorboev, prof. M.Ismoilov, PhD O.Mamatov, PhD R.Zamilova, Namangan State University

Philology subjects:

: academic. N.Karimov, academic. T.Mirzaev, prof. N.Uluqov, prof. H.Usmanova, prof. B.Tuhliev, Namangan State University

Pedagogy subjects:

prof. U.Inoyatov, prof. B.Hodjaev, prof. L.Muminova, prof. N.Erkaboeva, prof. Sh.Honkeldiev, Namangan State University

Technical editor

N.Yusupov, Namangan State University