•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

This work presents the results of studies of the effect of glycyrrhizic acid complexes on phytoptogens and the growth and development of wheat. The study of the action of growth regulators in the field often leads to mixed results that GA: TA GA-Cu, GA-Zn, GA: YES, GA: BT significantly reduces the charge level of wheat with parasitic diseases. However, the positive effect of the studied drugs is limited by fungistatic activity. The exceptionally positive role of glycyrrhizic acid complexes indicates the need for a wide study of silicon fertilizers and their introduction into the production of grain crops. The ambiguity of the results of applying HA-Cu and HA-Zn to rye infection also requires further study of these drugs in this aspect.

First Page

86

Last Page

95

References

1. Fletcher, R.A., Hofstra, G. Improvement of uniconazole induced protection in wheat seedlings //Journal of Plant Growth Regulation. 1990. -№9. –P.207–212. 2. Amanov A.A, Siddiqov R.E. Bug‘doyning sariq, qo‘ng‘ir va qorakuya kasalliklari hamda ularga qarshi kurash omillari //Paxtachilik va donchilik. 2000. -№3. -B.33-34. 3. Zeynalova YU.D. «Vredonosnost jeltoy rjavchini pshenitsi v gornoy zone Kazaxskoy SSR» /V kn. Rjavchina xlebnix zlakov. -M. Kolos, 1975.S.19-21. 4. Zeynalova YU.D. Obosnovanie sistemi mer borbi s jeltoy rjavchinoy pshenitsi v Kazaxskoy SSR / V kn: Rjavchina xlebnix zlakov. - M. Kolos, 1975. -S.101. 5. Koyshibaev M. Bolezni zernovix kultur.Almati:«Bastau»,2002,368 s. 6. Xoxlachyova V.E., Morgunov A.I. Jyoltaya rjavchina v Uzbekistane i meri borbi //Vestnik regionalnoy seti po vnedreniyu sortov pshenitsi i smenovodstvu. -2000. -№1 –S.46-49. 7. Marchenko A.O. Realizatsiya morfogeneticheskogo potensiala rastitelnix organizmov // Uspexi sovremennoy biologii. 1996. Tom 116. № 3. S. 306-317. 8. Kulaeva O. N. Kak reguliruetsya jizn rasteniy // Sorosovskiy obrazovatelniy jurnal. № 1. 1995. S. 20 – 27. 9. Babosha A. V. Immunomoduliruyuщie svoystva razlichnix prirodnix sitokininov v patosisteme pshenitsa – vozbuditel muchnistoy rosi // Mikologiya i fitopatologiya. Tom 38. 2004. № 6. S. 84-89. 10. Polyakova N.V. Rol abssizovoy kisloti v porajenii yachmenya gelmintosporiozom // VI mejdunarodnaya konferensiya Regulyatori rosta i razvitiya rasteniy v biotexnologiyax (26 – 28 iyunya 2001 goda). M.2001. S.56-57. 11. Dyakov Yu.T. Pyatdesyat let teorii «gen-na gen» // Uspexi sovremennoy biologii. 1996. Tom 116. № 3. S. 293-305. 12. SHakirova F. M., Saxabutdinova A. R. Signalnaya regulyasiya ustoychivosti rasteniy k patogenam // Uspexi sovremennoy biologii. 2003. Tom 123. № 6. S. 563-572. 13. Rojnova N.A., Geraщenkov G.A., Babosha A.V. Deystvie araxidonovoy kisloti i virusnoy infeksii na aktivnost fitogemagglyutininov pri formirovanii indutsirovannoy ustoychivosti u tabaka // Fiziologiya rasteniy. 2003 g. Tom 50. № 5. S. 738-743. 14. Averyanov A.A. Aktivnie formi kisloroda i immunitet rasteniy // Uspexi sovremennoy biologii. 1991 g. Tom 111. № 5. S. 722-737 15. Kretovich V.L. Bioximiya rasteniy.— M.:Visshaya shkola.1980. 445 s. 16. Kuno X. Pervichnie rostkovie gif konidiy Erysiphe graminis // Infeksionnie bolezni rasteniy: fiziologicheskie i bioximicheskie osnovi / Per. s angl. L.L. Velikanova, L.M. Levkinoy, V.P. Proxorova, I.I. Sidorovoy; Pod red. Yu.T. Dyakova. – M.:VO Agropromizdat. 1985. 367 s. 17. Postnikova E.N. Jyoltaya pyatnistost lastev pshenitsi (Pyrenophora tritici-repentis) v Uzbekistane //Avtoref.kand.diss.kand.biol.nauk. –Tashkent, 1999. -19 s. 18. Ponomaryova L.A. Gelmintosporioznie bolezni yachmenya i sistema meropriyatiy po zaщite ego posevov vstepnoy zone Severo-Zapadnogo Kazaxstana. –Avtoref.kand. diss., 2000. -21 s. 19. Remele V.V. Mikroskopicheskie gribi i ix Metaboliti v zerne osnovnix selskoxozyaystvennix kultur pri normalnix i neblagopriyatnix usloviyax xraneniya //Vestnik selsko-xozyaistven. nauki Kazaxstana. -1993. -№2. –S.51-54. 20. Gilchrist L., Fuentes-Davila G., martines-Cano C/ Practical Guide to the identification of selection diseases of wheat and barley. –Mexico: CIMMYT. 1997. -63 p. 21. Wlsovson R.D., Saari E.E. Bunt and Smut Diseases of wheat Concepts and methods of disease Management. –Mexico, CIMMYT, 1996. -66 p. 22. Fiziologiya rasteniy / N.D. Alexina, YU.M. Balnokin, V.F. Gavrilenko i dr.; Pod red. I.P. Ermakova. – M.: Izdat. sentr «Akademiya», 2005.– 635 s. 23. Kabata-Pendias A., Pendias X. Mikroelementi v pochvax i rasteniyax: Perevod s angliyskogo – M.: Mir. 1989. 439 s. 24. Kolesnikov M.P., Abaturov B.D. Formi kremniya v rastitelnom materiale i ix kolichestvennoe opredelenie // Uspexi sovremennoy biologii. 1997. Tom 117. № 5. S.534-547. 25. Volinets A.P. i dr. Povishenie fitozaщitnogo deystviya brassinosteroidov na mineralnom fone / A.P. Volinets, L.A. Pshenichnaya, V.A. Xripach, N.E. Mashkelesova, G.V. Morozik // IV mejdunarodnaya konferensiya Regulyatori rosta i razvitiya rasteniy. – M. 1997. S. 253-254. 26. Kefeli V.I., Vlasov P.V., Prusakova L.D. i dr. Prirodnie i sinteticheskie regulyatori rosta rasteniy //Itogi nauki i texniki. Fiziologiya rasteniy. 1990. -T.7. - S.154-169. 27. Kulaeva O.N., Prokopseva O.S. Noveyshie dostijeniya v izuchenii mexanizma deystviya fitogormonov//Bioximiya. 2004. –T.69. -Vip.3. -S. 293-310.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.