•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

This article reveals the geo-economical and foreign economic interests of Uzbekistan in the revival of the Silk Road. While the main thrust of the article, serve the interests of Uzbekistan. The article gives a detailed analysis of the process of restoration of the Silk road by implementing both traditional types of transportation (railway, automobile) and unconventional (gas and oil pipelines). Also defined the interests of Uzbekistan in the implementation of the Chinese project "Silk Road Economic Belt".

References

1. Babaev I. Transportniye arterii – klyuch k miroviym riynkam //http://www.ut.uz/rus/obshestvo/transportnie_arterii_klyuch_k_mirovim_rinkam.mgr. – 2015. – 13 sent. 2. Viystuplenii Prezidenta Respubliki Uzbekistan SHavkata Mirziyoeva na mejdunarodnoy konferensii po Afganistanu: «Mirniy protsess, sotrudnichestvo v sfere bezopasnosti i regionalnoe vzaimodeystvie» //http://president.uz/ru/lists/view/1601. – 2018. – 27 marta. 3. Abdusamatov R. Mejdunarodniye transportniye koridoriy Uzbekistana //http://www.transport-centre.ru/ article.php?id=1914. – 2010. – 11 iyul. 4. Kulik V. «Velikiy SHelkoviyy Put» i Ukraina // http://www.forua.com/analytics/2010/06/11/103720.html. – 2010. – 11 iyun. 5. Uzbekistan smotrit na Kitay //http://www.mosgazelle.ru/news32.html. – 2007. – 20 fevr. 6. Mannonov A.M., Ochilov B.E. Uzbekistan’s participation in the process of Renovation of the Silk Road // Mayak Vostoka. – T.: ToshDSHI, 2013. - № 1-2. – P. 43. 7. Transportnaya sistema //http://www.investuzbekistan.uz/rus/ delovaya_sreda/transportnaya_sistema/. 8. Knyazev A.A. Ekonomicheskaya situatsiya v severo-vostochniyx provinsiyax Afganistana i problemiy obespecheniya regionalnoy bezopasnosti // Afganistan i bezopasnosts sentralnoy Azii. – Bishkek, 2004. – S. 49. 9. Abdusamatov R. Put Uzbekistana k portam mira lejit cherez Transafganskiy koridor // http://www.transport-centre.ru/article.php?id=2158. – 2010. – 8 iyun. 10. Viystuplenii Prezidenta Respubliki Uzbekistan SHavkata Mirziyoeva na mejdunarodnoy konferensii po Afganistanu: «Mirniy protsess, sotrudnichestvo v sfere bezopasnosti i regionalnoe vzaimodeystvie» // http://president.uz/ru/lists/view/1601. – 2018. – 27 marta. 11. Gazoprovod TAPI – stroyashiysya magistralniy gazoprovod protyajyonnostyu 1,735 km iz Turkmenistana v Afganistan, Pakistan i Indiyu. Proektnaya moshnost – 33 mlrd kubometrov gaza v god. Predpolagaemaya stoimost proekta – $7,9 mlrd // https://ru.wikipedia.org/wiki/TAPI_(truboprovod). – 2018. – 28 apr. 12. SHavkat Mirziyoev poyasnil, pochemu Uzbekistan podderjal proekt TAPI // https://ru.sputniknews-uz.com/video/20180423/8030758/uzbekistan-turkmenistantapi.html. – 2018. – 2 maya. 13. SHustrov A. Energeticheskiy potensial Uzbekistana // http://www.wprr.ru/?p=541. – 2008. – 20 noyab. 14. Otkriyt transaziatskiy gazoprovod «Turkmenistan-Uzbekistan-Kazaxstan-Kitay» //http://bank.uz/publish/doc/text50436_otkryt_transaziatskiy_gazoprovod_turkmenistanuzbekistan-kazahstan-kitay 15. Viystuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Islama Karimova na peregovorax s Prezidentom Turkmenistana G. Berdimuxamedoviym v rasshirennom sostave //http://president.uz/#ru/news/show/vistupleniya/vyistuplenie_prezidenta_respubliki_uz _5/. – 2010. – 20 okt. 16. Isabaev A. Noviye energeticheskie trendiy v regionessentralnoy Azii i Kaspiya //http://www.cps.uz/rus/analitics/publications/novie_energeticheskie_trendi_v_regione_ entralnoy_azii_i_kaspiya.mgr.–2010.–14 yanv. 17. Pipelines, politics and power: the Future of EU-Russia energy relations. CER Report. – 2010. – P. 99. 18. Maxmudov R. Diversifikatsiya postavok gaza: otsenka perspektivnosti napravleniy eksportassentralьnoaziatskogogaza//http://www.cps.uz/rus/analitics/publications/diversif ikaiya_postavok_gaza_oenka_perspektivnosti_napravleniy_eksporta_entralnoaziatskogo_ gaza.mgr. – 2010. – 25 sent. 19. Arifxanov SH.R.ssentralnaya Aziya: regionalnaya integratsiya i bezopasnost. – T., 2008. – S. 83. 20. Mannonov A.M., Ochilov B.E. Uzbekistan’s participation in the process of Renovation of the Silk Road // Mayak Vostoka. – T.: ToshDSHI, 2013. - № 1-2. – P. 45.Ibid. – P. 46. 21. Mannonov A.M., Ochilov B.E. The Rise of significance of transport communications of Uzbekistan within the process of Silk Road Renovation // Buyuk Ipak yo‘lining o‘tmishi va hozirgi kuni: rivojlanishining ijtimoiy-madaniy, tarixiy, siesiy va iqtisodiy yo‘nalishlari: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, Toshkent sh., 25 mart 2013 y. – T.: ToshDSHI, 2013. – P. 13. 22. V Kitae otkrыlsya forum ekonomicheskogo sotrudnichestva "Kitay-Uzbekistan" // http://russian.cri.cn/841/2015/06/16/1s551397.htm. – 2015. – 16 iyunya. 23. Ekonomicheskiy poyas SHelkovogo puti i Uzbekistan // http://blog.review.uz/new/ekonomicheskij-poyas-shelkovogo-puti-i-uzbekistan/. – 2015. – 6 avg.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.