•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF HOTEL HOUSES IN UZBEKISTAN

Abstract

In article were given the requirements for the development of hotel business in Uzbekistan, the improvement of business activity of guest houses, the creation of guest houses in the country and analyzed the work done abroad in this area, made suggestions and recommendations for determining the directions of development of guest houses.

References

1.“O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2016 yil 2 dekabrь, PQ- 2666-son. 2.“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. 3.“2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 avgustdagi qarori. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. – Toshkent. 2017 y. 23 dekabr. 5. “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shartsharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi PF-5326-sonli farmoni, 6. “Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 avgustdagi qarori. 7. “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2019 yil 5 yanvar, PF-5611 sonli. 8. CHudnovskiy A.D. Turizm i gostinichnoe xozyaystvo. Uchebnik. - M.: YUrkniga, 2005. - 448 s. 9. Kuskov A.S. Gostinichnoe delo. Uchebnoe posobie. - M.: Dashkov i Ko, 2009. - 328 s. 10. R.S. Amriddinova “Mehmonxona servisi xizmatini tashkil qilish” O‘quv qo‘llanma. SamISI 2012. 11. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie v sfere turizma: uchebnik/kollektiv avtorov; pod obsh. red. E.L. Pisarevskogo. – M.: Federalnoe agentstvo po turizmu, 2014. – 192 s. 12. www.uzbektourism.uz sayti ma’lumotlari 13. www.kun.uz. sayti ma’lumotlari

This document is currently not available here.

Share

COinS