•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

THE NEED AND IMPORTANCE OF THE TRANSITION TO THE MEDIUM-TERM BUDGET SYSTEM IN UZBEKISTAN

Abstract

Starting from 2019, the draft state budget includes budget parameters for the coming year, formed taking into account medium-term budget targets for the next two years. The transition to medium-term budget planning is necessary to maintain macroeconomic and fiscal sustainability. The strategy of action in the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 one of the key areas in the development and liberalization of the economy determined the continuation of the perfection of fiscal policy. The article outlines the main directions for improving the fiscal system of the Republic of Uzbekistan.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining «Byudjet kodeksini tasdiqlash to‘g‘risidagi»gi Qonuni, 2013 yil 16 dekabr. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 2017 yil, 7 fevral. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 iyundagi “Mahalliy byudjetlarni shakllantirishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5075-sonli farmoni. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 dekabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning to‘liqligini ta’minlash bo‘yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining 2018 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida”gi PQ-3454-sonli qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi «O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida»gi PF-5468-sonli farmoni. 7. SH.Mirziyoev. Biz buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O‘zbekiston, 425 b. 8. Pushkareva V.M. Istoriya finansovoy miysli i poltiki nalogov. M.: Infra-M. 1996, 56 s. 9. www.lex.uz–O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti. 10. www.mf.uz-O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti. 11. www.soliq.uz–O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi sayti. 12. www.stat.uz-O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti. 13. www.cbu.uz- O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti. 14. www.norma.uz 15. www.org.com

This document is currently not available here.

Share

COinS