•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

ROLE OF ENVIRONMENTAL POLICY IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract

Bases, procedures, scientifically reasonable conceptions, tactics and strategies of ecological politics, are analysed in this article. Priority is certain direction of realization of ecological politics. The necessity of creation on the mutual consent of every citizen, societies of the complex programs on questions of ecological - economic conservancy is reasonable in the guard of environment. Priority is worked out direction on realization of ecological politics in State custom committee.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Barqaror taraqqiyoti maqsadlari uchun ta’lim Konsepsiyasini qabul qilish bo‘yicha dasturi. 2012 y. 2. Mirziyoev SH.M. Parlament nashey straniy doljen stat shkoloy istinnoy demokratii, initsiatorom i osnovniym ispolnitelem reform. Rech Prezidenta Respubliki Uzbekistan na videoseletornom soveshenii, posvyashennoe analizu deyatelnosti palat parlamenta, politicheskix partiy, Ekologicheskogo dvijeniya Uzbekistana, oblastniyx, rayonniyx i gorodskix Kengashey narodniyx deputatov i zadacham na perspektivu. // Xalq so‘zi. 2017 yil 13 iyul, №137. 3. Ibragimov A.A., Gulyamov S.S., Marupova M.A. Ekologik muammolarni oldini olishda bojxona xodimining vazifalari. – Farg‘ona: 2005. 4. O‘zbekiston Respublikasining Qizil kitobi 1,2 tomlar. T.: Fan, 2012. 5. Sultonov P.S. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Darslik. – T.: Musiqa, 2007. 6. To‘xtaev A., Hamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. – T.: 1994. 7. Mamedov M.A. Osnovы ekologii. – M.: Mыslь, 1996. 8. SHilov V.A. Ekologiya: Uchebnoe posobie dlya VUZov. – M.: Vыsshaya shkola, 2001. 9. «Ozonni buzuvchi moddalar va tarkibida ular bo‘lgan mahsulotlarning O‘zbekiston Respublikasiga importini tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 9 yanvardagi 17- sonli qarori. 10. Milanova E.V., Ryabchikov A.M. Ispolzovanie prirodniyx resursov i oxrana prirodiy. Uchebnoe posobie dlya VUZov. – M.: Viysshaya shkola, 1996. 11. Babina YU.V., Varfolomeeva E.A. Ekologicheskiy menejment: Uchebnoe posobie. – M.: ID Sotsialniye otnosheniya, 2002. 12. www.eso.uz 13. www.uznature.uz 14. www.unesco.org 15. www.worldresources.org 16. www.undp.org

This document is currently not available here.

Share

COinS