•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

PROBLEMS AND SYSTEM ANALYSIS OF THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Abstract

The article analyzes theoretically the existing problems and their solutions arising from the production of enterprises. As such, at the enterprise has developed scientific proposals and recommendations aimed at increasing product quality and bringing it to world standards.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947- sonli farmoni. Lex.uz. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 25 maydagi 95-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Don va donni qayta ishlashdan olingan mahsulotlar bilan bo‘ladigan operatsiyalar hisobini yuritish va rasmiylashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma. 3. Popova E.P Mikrostruktura zerna i semyan.-M: «Kolos».1979-224 s. 4. Tairova M.M., Xaydarov X.D. “Donni qabul qilish va qayta ishlash tizimida logistik faoliyat”.O‘zbekiston iqtisodiyoti: erishilgan yutuqlar, muammolar va rivojlanish istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani -2013 yil. 5. Xaitov R.A., Zuparov R.I., Radjabova V.E., SHukurov Z.Z. Don va don mahsulotlarining sifatini baholash xamda nazorat kilish, T. Universitet, 2000 y. 6. Adizov R.T, G‘afforovA.X “Donni tozalash va maydalash texnologiyasi” “Turon Iqbol”Toshkent – 2006. 7. Muqimov Z. Todjibekova I. Xurramov U. “Don sifatiga ta’sir etuvchi omillarni boshkarish yo‘llari” ToshDAU.-2010 8. Berdiyorov A.M “Don mahsulotlarining texnologik jarayonlarini texnik jixatdan tartibga solishning ba’zi muammolari va istiqbollari” ToshDTU.-2011yil 9. Jumagulov A.B “Texnik jixatdan tartibga solishda ekologik xavfsizlikni ta’minlash masalalari” ToshDTU-2010 10. Starodubseva A.I., Sergunov V.S. Praktikum po xraneniyu zerna, M., Agropromizdat, 1987 g. (159-189 betlar). 11. Trisvyatskiy L.A. Xranenie zerna, M., Agropromiz¬dat, 1987g. 344 s.

This document is currently not available here.

Share

COinS