•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK BREEDING

Abstract

The article analyzes the economic reforms carried out in the field of livestock, the directions of economic development of the livestock industry and scientific and practical recommendations.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947- sonli Farmoni. // Xalq so‘zi, 2017 yil 8 fevral. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so‘zi, 2017 yil 23 dekabr. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 martda “CHorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi № PQ-2841 sonli qarori. // Xalq so‘zi, 2017 yil 17 mart. 4.Abdug‘aniea A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik. Toshkent, 2011 yil,“Adib nashiryoti” MCHJ 362-bet.” 5. Xushmatov N.S., Abdullaeva S.S. “Dehqon va fermer xo‘jaliklarida ekologik toza sut etishtirish va bozorga taklif etish tizimini rivojlantirishdagi ilmiy-amaliy masalalarga doir uslubiy tavsiyalar” – Toshkent, 2014. 6. Husainov O. “CHorvachilikda agroservisni innovatsion rivojlantirish istiqbollari. «Biznes-Daily Media» NU MCHJ №7(127)-2018. 7. Xasanov A.A. “CHorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni innovatsion rivojlantirish va unda xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilmaning roli” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2018 yil.

This document is currently not available here.

Share

COinS