•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article focuses on scientific research on tax incentive mechanisms for the purpose of reproduction the re-use of lands in the country that have been decommissioned over the years due to the deterioration of irrigation and land reclamation systems, the efficient use of groundwater resources, the introduction of water-saving technologies by increasing the efficiency of land and water use in agriculture and attracting investors’ interest to the field. In addition, There are scientific proposals and recommendations on tax mechanisms that can be applied to encourage the efficient use of land and water resources in agriculture.

References

1. Malikov T.C. Coliqlar va coliqqa tortishning dolzarb macalalari.-T.: Akademiya. 2002.-53 b. 2. Malikov T.C. Soliq imtiyozlarining salbiy jihatlari. “Soliq tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislar to‘plami. T. Moliya. 2011. 438 b. 3. Niyazmetov I.M. O‘zbekiston soliq tizimi: muammolar va takomillashtirish yo‘llari. Monografiya. –T.: Moliya, 2017. – 195 b. 4. Taxation and Social Security in Agriculture//OECD. – 2005. – 126 p. P.16 5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining rasmiy sayti (www.soliq.uz) ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5742-sonli Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.06.2019 y., 06/19/5742/3297-son. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi “Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta’sirini yumshatish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5969-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 20.03.2020 y., 06/20/5969/0341-son. 8. Bozorov A. Tri paketa antikrizisnыx mer: chto ne propustit v nalogovыx lgotax i preferensiyax. Jurnal nalogooblojeniye i buxgalterskiy uchet. №5, 2020 god. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 apreldagi “Koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik sub’ektlarini qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5978-son Farmoni. 10. https://soliq.uz/press-services/news/show/dsq---million-somlik-soliqlar-muddati-kechiktirildi 11. 2004-2019 yillarda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining byudjet parametrlari to‘g‘risidagi qarorlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. 12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 2 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining 2016 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida”gi PQ-2455-sonli qarori. 13. O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 4 dekabrdagi O‘RQ-379-sonli Qonuni — O‘R QHT, 2014 y., 49-son, 579-modda 14. O‘zbekiston Respulikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 15 dekabrdagi “Fermer xo‘jaliklarini yuritish uchun berilgan yer uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 362-sonli qarorining 1-ilovasi. 15. O‘zbekiston Respulikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 dekabrdagi “Fermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo‘jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 14-sonli qarorining 4-ilovasi. 16. Giyasov S.A. Innovatsion-investitsion faoliyatni rag‘batlantirishda soliq imtiyozlaridan samarali foydalanish. Monografiya. – T.: Moliya, 2020. 194 b. 17. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.