•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses issues related to Uzbekistan's accession to the Eurasian Economic Union (EAEU). The goal of large-scale economic reforms in Uzbekistan in recent years is to improve the welfare of the population by ensuring high sustainable growth rates of the country's economy. To ensure the solution of these issues, important steps are being taken to integrate the economy of Uzbekistan into world economic relations. In this regard, the issues of expanding integration ties, developing optimal options for cooperation with the EAEU are being actively discussed. The issue of Uzbekistan's accession to the EAEU is not an easy one. The accession of Uzbekistan to the EAEU will provide a number of positive solutions for the establishment of free trade relations with the member countries in the single EAEU market, financing, market expansion, cooperation in the field of science, high technologies, digitization of the national economy and competition.

References

1.Krasavina L.N. Mejdunarodnыe valyutno-kreditnыe i finansovыe otnosheniya. - M .: «Finansы i statistika». 1994. str. 583. 2. Nagovitsыn A.G. Valyutnaya politika. - M .: Ekzamen. 2000. s.511. 3.Malgin A.V., Torkunov A.V. Sovremennыe mejdunarodnыe otnosheniya. - M. : Aspekt-Press, 2012. - 688 s. 4. Bolgova I.V., Malgin A.V., Troitskiy M.A. Mejdunarodnыe otnosheniya na postsovetskom prostranstve. M. : Aspekt-Press, 2016. - 423 s. 5 .. Gey Xollas i Karin Plokker. «Probujdeniye spyaщey krasavitsы» Tacis Services DG IA, Yevropeyskaya Komissiya. Bryussel. 1998. 405 s. 6.Abdullayeva Sh.Z. Mejdunarodnыe valyutno-kreditnыe otnosheniya T .: «Ekonomika i finansы» 2003. 586. 7. Abdullayeva Sh.Z. Chlenstvo Uzbekistana v Yevraziyskom ekonomicheskom soyuze (YeAES): prioritetы i preimuщestva. Sant-Peterburg. Trudы Yevraziyskogo nauchnogo foruma. 2020. 8. Vaxobov A.V., Burxanov Yu.T., Djumayev N.X., Inostrannыe finansы. T .: Novoye pokoleniye. 2003. 329 b. 9. Djumayev N.X. Sem raz otmer i odin raz otrej prejde chem vstupat v Yevraziyskiy ekonomicheskiy soyuz. Review.uz. 22 dekabrya 2020 g. 10. Muminov N.G. Mirovaya ekonomika i mejdunarodnыe otnosheniya. T .: Finansы. 2011. 708 b. 11. Kodirdjanov A.M. Analiz strukturnogo sostoyaniya eksporta Respubliki Uzbekistan i vozmojnostey dlya uluchsheniya. Nauchnыy elektronnыy jurnal «Ekonomika i innovatsionnыe texnologii». 2021. № 2. 12. Yusupov A.S. Yevraziyskoye ekonomicheskoye soobщestvo (YevrAzES): usloviya i perspektivы regionalnoy integratsii. Nauchnыy elektronnыy jurnal «Ekonomika i innovatsionnыe texnologii». 2017. №5. 13. Dannыe Rewiev.uz 14. Informatsiya Uz.Analytics 15. Doklad Yevroaziyskogo banka.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.