•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article describes regulatory measures for the wider implementation of modern forms and methods of public procurement, rational, economical and efficient use of financial resources, openness and transparency, unity and integrity of the public procurement system, prevention of corruption, and a number of others. measures, legal documents, their main content, positive and controversial cases were studied and analyzed. In addition, the research work of local and foreign scientists conducting research in the field of public procurement was studied, the similarities and differences were compared and analyzed. Based on the analysis of the data obtained in the course of the study, scientific conclusions and recommendations were developed for more effective organization of public procurement in the country.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 avgustdagi “Tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning davlat va korporativ xaridlarini amalga oshirishning zamonaviy shakl va uslublarini yanada joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3237-son qarori 2. Andreeva L.V. Zakupki tovarov dlya federal'nix gosudarstvennix nujd: pravovoe regulirovanie. M.: Volters Kluver, 2009. S. 24. 3. Belov V.E. Pravovoe regulirovanie razmesheniya gosudarstvennogo zakaza // Pravo i ekonomika. 2005. № 2. 4. Davletshina L.M. Gosudarstvenniy zakaz kak instrument provedeniya promishlennoy politiki (na primere Respubliki Tatarstan): Diss. kand. ekon. nauk. Kazan', 2007. S. 47; Gladkov V.S. Gosudarstvenniy zakaz v sfer Rostov-na-Donu, 2008. S. 14. 5. Frayberg T.V. Gosudarstvenniy (munisipal'niy) zakaz kak forma organizasii byudjetnogo finansirovaniya: Dis. kand. ek. nauk: 08.00.10. Irkutsk, 2006. S. 66. 6. Nozdrachev A.F. Gosudarstvo kak zakazchik produksii // Gosudarstvo i pravo. 1994. № 7. 7. Davletshina L.M. Gosudarstvenniy zakaz kak instrument provedeniya promishlennoy politiki (na primere Respubliki Tatarstan): Diss. kand. ekon. nauk. Kazan', 2007. S. 47; Gladkov V.S. Gosudarstvenniy zakaz v sfer Rostov-na-Donu, 2008. S. 14. 8. Daniel Etse, Adela McMurray, Nuttawuth Muenjohn Comparing sustainable public procurement in the education and health sectors. // Journal of Cleaner Production 279 (2021) 123959 9. Nabiev R.A., Arikbaev R.K. Povishenie effektivnosti byudjetnix rasxodov sistemi gosudarstvennix zakazov i zakupok // Buxgalterskiy uchet v byudjetnix i nekommercheskix organizasiyax. 2008. № 15. 10. Kentaro Asai, Kei Kawai, Jun Nakabayash Regulatory capture in public procurement: Evidence from revolving door bureaucrats in Japan. // Journal of Economic Behavior and Organization 186 (2021) 328–343. 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 iyuldagi "O‘zbekiston Respublikasida loyiha boshqaruvi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni 12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 8 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining rivojlanish davlat dasturlarini shakllantirish va ro‘yobga chiqarish, davlat xaridlarini amalga oshirish doirasida hujjatlarni kompleks ekspertiza qilishning samarali tizimini yaratish to‘g‘risida”gi PQ-3464-sonli qarori 13. O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil 9 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonuni 14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi direktorining 2018 yil 14 maydagi 3013-sonli buyrug‘i 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi direktorining 2018 yil 21 maydagi 3015-sonli buyrug‘i 16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to‘g‘risida»gi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3953-sonli qarori 17. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni 18. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 26 yanvardagi “Davlat xaridlarini amalga oshirishda xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish jarayonlarini axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalangan holda yanada takomillashtirish choralari to‘g‘risida”gi 37-son qarori 19. Sherov, A. (2018). Legal basis and importance of state financing of education system. International Finance and Accounting, 2018(2), 92. 20. Gafurov D.B. “Byudjet tashkilotlarining davlat xaridlarini amalga oshirishdagi moliyaviy munosabatlarini takomillashtirish yo‘llari” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya ishi, 2020. 21. Sherov, A. (2019). Reforms in the system of higher education and their impact on financial stability. International finance and accounting, 2019(3), 21. 22. www.uzex.uz – O‘zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi rasmiy sayti 23. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 24. www.mf.uz – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti 25. www.xarid.uz – Davlat xaridlari bo‘yicha maxsus axborot portali 26. www.stat.uz - O‘zbekiston Respublikasi davlat Statistika qo‘mitasining rasmiy sayti.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.