•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article, there are studied the role of pension provision in the social system of the country, existing problems in pensions and reforms in this system, and also develops recommendations for improving the national pension system.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2018 yil 28 dekabr. 2. Mamatov B.S. Pensiya jamg‘armasi faoliyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Barkamol fayz media”, 2017. – 280 b. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 oktyabrdagi “Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida”gi PQ-5553-sonli Qarori. Manba: www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 4. www.pfru.uz – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining rasmiy veb sayti ma’lumotlari. 5. Ghana’s 3-Tier pension scheme, 2008. https://medium.com/ @happypayroll/introducing-ghanas-3-tier-pension-scheme-2cb3822874b3

Share

COinS