•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the factors affecting the pension systems and the reforms carried out in the pension system, and also developed scientific proposals and practical recommendations aimed at ensuring the financial sustainability of the pension plan.

References

1. Orlov S.N., Shemetov A.P. Pensionnoye obespecheniye v Rossiyskoy Federatsii. Monografiya. – Kurgan: “Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta”, 2013. – 106 s. 2. Chuprova Ye.V. Pensionnoye obespecheniye grajdan v Rossiyskoy Federatsii. Uchebnoye posobiye. – M.: “Akademiya Generalnoy prokuraturы Rossiyskoy Federatsii”, 2017. – 144 s. 3. Kasimova G., Botirov A. Jamg‘arib boriladigan pensiya ta’minoti. Monografiya. – T.: “Tamaddun”, 2015. – 108 b. 4. Vaxabov A., Majidov N. Jamg‘arib boriladigan pensiya jamg‘armasining O‘zbekistonda investitsiya siyosatini amalga oshirishdagi roli. Monografiya. – T.: “Universitet”, 2017. – 128 b. 5. Kasimova G., Sholdarov D. Pensiya ta’minoti mablag‘larini boshqarish. Monografiya. – T.: “TMI”, 2017. – 225 b. 6. Mamatov B. Pensiya jamg‘armasi faoliyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Barkamol fayz media”, 2017. – 280 b. 7. Rustamov D. O‘zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta’minlash masalalari. Monografiya. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 200 b. 8. A.Vaxabov va boshq. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 400 b. 9. http://pfru.uz/uz_Cyrl/page/518/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-islo-etish-koncepciyasi-loyiasi. 10. http://pfru.uz/uz_Cyrl/page/518/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-islo-etish-koncepciyasi-loyiasi. 11. http://uza.uz/oz/society/pensiya-t-lovida-mutlo-zgarishlar-effektias-11-01-2019?sphrase_id=689225 12. http://hordiq.uz/2019/02/09/uzbekistonda-pensiya-va-nafaqa-oluvchilar-soni-3-4859-ming-nafarga-etgan/ 13. O‘zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha rivojlanish strategiyasining konsepspiyasi. 2018 yil 29 dekabr. – Toshkent. Buyuk kelajak. Muhokama uchun materiallar. 267-b. 14. https://daryo.uz/k/2018/05/11/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-isloh-etish-konsepsiyasi-pensiya-yoshi-ozgaradimi-yoki.

Share

COinS