•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article substantiates the priority directions of implementing measures to develop a tax strategy for small businesses.

References

1. Akinin P.V. “Tax and taxation” text book - M .: Expo, 2008. - P.23. 2. Keynes J.N. The general theory of employment, interest and money.- M.: Progress, 1978. - S. 365. 3. Keynes J.N. The general theory of employment, interest and money- M. Gelios ARV, 2002- P.95. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmonining uchinchi “Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari” bo‘limidan. 5. O‘zbekiston iqtisodiyoti axborot-tahliliy byulleteni 2017 yil yanvar-dekabr Toshkent. 6.www.stat.uz 7.www.stat.uz 8.www.http//imf.or 9.www.doingbusiness.org Jahon bankining biznes yuritish reytingi 10. www.http//imf.or Xalkaro valyuta fondining yillik hisoboti asosida tuzildi 11. https://soliq.uz O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo‘mitasi rasmiy sayti 12. www.mf,uz Moliya vazirligi axborot sayti 13. www.stsat.uz Statistika qo‘mitasi axborot sayti

Share

COinS