•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article deals with issues of the public procurement system, optimization of budget expenditures, use of information and communication systems, treasury execution of the state budget in the Republic of Uzbekistan. Using the experience of foreign countries, recommendations are given on improving public procurement.

References

1. “Davlat xaridlari tӯg‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 2018 yil. 9 aprel. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillardayanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoniga sharh. 3. Mirziyoyev Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. –B.29. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezedenti Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. 2018 yil. 8 dekabr. 5. Burxanov U. Davlat xaridi. O‘quv qo‘llanma. –T.: “infoCOM. UZ”, 2010. -160 b. 6. Burxanov U., Atamuradov T. Davlat xaridi. O’quv qo’llanma. – T.: Fan va texnologiya. 2012 yil. 245 b . 7. Kasimova G.A. G‘aznachilik. O‘quv qo‘llanma. -T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2015. 472 b. 8. www.treasury.uz 9. www.mf.uz 10. www.xarid.uz 11. John Bailey, JonesYueLi. The effects of collecting income taxes on Social Security benefits. Journal of Public Economics. Volume 159. March 2018. Pages 128-145. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272718300045

Share

COinS