•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the current state of raising capital through a public offering of shares, substantiates scientific proposals and practical recommendations aimed at eliminating the shortcomings, and also outlines the direction of access to international markets.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi Farmoni. 2019 yil 17 yanvar. 2. Tursunova N.R. Xalqaro kapital bozoridan moliyaviy resurslar jalb qilishning zamonaviy shakli. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. – Toshkent, 2017. – №4. - B. 3-6. 3. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D.Jordan.Fundamentals of corporate finance. – 10th ed.USA: TheMcGraw-Hill/Irwin, 2013. – P. 493-498. 4. Finansovыe strategii modernizatsii ekonomiki: mirovaya praktika / pod red. Ya. M. Mirkina. –M.:Magistr, 2014. – S. 230, 284, 330-333. 5. Ruth Bender and Keith Ward. Corporate financial strategy. 3rd edition. UK: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2009. – P.153-162. 6. www.dalal.uz – “DALAL STANDARD” MChJ vebsayti.

Share

COinS