•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article describes the need to strengthen the role of urban public passenger transport as well as the trend of its development in Uzbekistan. The publication also analyses underlying factors that affect the share increase in the overall structure of passenger traffic. The document had placed a special emphasis on marketing drivers; the implementation of integrated marketing campaigns (IMC) for the urban public transport.

References

1. Dj. Bernet, S. Moriarti Marketingovыe kommunikatsii: integrirovannыy podxod /. - SPb.: Piter, 2001. - 560 s. 2. Ye. N. Golubkova. Marketingovыe kommunikatsii / - M.: Finpress, 2000. -256 s. 3. F. Kotler. Marketing/menedjment / - SPb.: Piterkom, 1998. - 896 s. 4. K. A. Sensova Marketing passajirskix perevozok // Materialы Tretey nauchno-prakticheskoy konferensii na temu «Sovremennыe problemы ekonomiki i upravleniya na jeleznodorojnom transporte». - M., 2001. - C. 43-44. 5. https://www.gazeta.uz/ru/2017/05/23/jan-gehl/ 6. http://tshtx.uz/ 7. http://www.norma.uz/nashi_obzori/chto_jdet_transportnuyu_sistemu_tashkenta 8. http://bibi.uz/news/12625 9. Arlansev A.V., Popov Ye.V, Sinergizm kommunikatsionnogo instrumentariya // Marketing v Rossii i za rubejom. - №1. - 2001

Share

COinS