•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article, we studied the achievements in the field of agriculture and changing of structure of agriculture and also, the problem of the further development of agricultural exports in our country.

References

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekistonda fermerlik faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish va uni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-4478 sonli Farmoni. 2012 yil 22 oktabr. www.lex.uz (O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi portali) 2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2016-2020 yillarda qishloq xoʻjaligini isloh qilish va rivojlantirish choralari toʻgʻrisida”gi PQ-2460 sonli Qarori. 2015 yil 29 dekabr. www.lex.uz (O`zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari milliy bazasi portali) 3. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining“Fermer xoʻjaliklarini yuritish uchun berilgan yer uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 362-sonli Qonuni.2015 yil 15 dekabr. www.lex.uz (O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi portali) 4. E.Ergashev “Agrar tarmoq xo„jaliklarini rivojlantirishning o„ziga xos xususiyatlari va omillari”// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №5, 2015 yil.(3-6 betlar) 5. B.Salimov, M.Yusupov “Chuqur tarkibiy o„zgarishlar va modernizatsiya orqali qishloq xo„jaligini jadal rivojlantirishning ustuvor yo„nalishlari”// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №2, 2017-yil.(2-5 betlar) 6. B.Nasimov “O„zbekistonda qishloq xo„jaligi tarmog„ining innovatsion faoliyati samaradorligi”// “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. №1, 2018 yil.(3-5 betlar) 7. www.uzagroexport.uz “Oʻzagroeksport” aktsionerlik jamiyatining ma'lumotlari. 8. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning 2016-yil yakunlari va 2017-yilga moʻljallangan iqtisodiy Dasturning ustuvor yoʻnalishlariga bagʻishlangan kengaytirilgan yigʻilishidagi ma'ruzasi. www.uza.uz (Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi) 9. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xoʻjaligining texnik jixozlash darajasini yanada oshirish borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisidagi” PQ 3459-sonli Qarori. 2018-yil 4-yanvar. www.uza.uz (Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi) 10. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari ishlab ishlab chiqaruvchilarga mexanizatsiya va servis xizmatlarini koʻrsatish samaradorligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Qarorni. 2018-yil 29-may. www.uza.uz. (Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi ) 11. 2017-2021 yillarga moʻljallangan Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi boʻyicha ilmiy-uslubiy risola. 2017-yil. www.uza.uz. (Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi )

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.