•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article outlines the budget allocations, budgeting, accounting and supervision of budget funds. The allocation of the budget for the development budget was analyzed by the example of the Tashkent Financial Institute. Distribution of gross funds, accounting problems and their solutions.

References

1. O’zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi. 23.12.2013y. O’RQ-360-son//www.lex.uz 2. O’zbekisot Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 414-sonli “Byudjet tashkilotlarini mablag’ bilan ta’minlash tartibini takomillashtirish to’g’risida”gi Qarori 3.09.1999//www.lex.uz 3. Mirziyoyev Sh.M “Oliy Majlisga Murojaatnoma” 22 dekabr 2017 yil 4. S.U. Mehmonov Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi: nazariya va amaliyot. Toshkent. Iqtisod-moliya 2016 /7,8-bet 5. S.U. Mehmonov Byudjet hisobi. O’quv qo’llanma. Toshkent 2012 /106-bet 6. Toshkent moliya institutining moliyaviy hisobot ma’lumotlari.

Share

COinS