•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article – providing tax privileges as a measure to support entrepreneurship, the impact of tax privileges on the business environment, the concept of “the efficiency of tax privileges”, various approaches to the definition of efficiency of tax privileges, approaches to assessing the efficiency of tax privileges.

References

1. Anufriyeva Ye.M. Kriterii effektivnosti nalogovыx lgot //Modeli, sistemы, seti v ekonomike, texnike, prirode i obщestve. – 2014. № 4 (12). 2. Rubsova O.L. Problemы gosudarstvennoy podderjki rossiyskogo malogo biznesa //Rossiyskoye predprinimatelstvo. – 2015. – T.16. № 17. – S.2697-2706. 3. Kalakov R.N. K voprosu ob effektivnosti nalogovыx lgot: analiz sovremennoy praktiki //Nauchnыe trudы SWORDL. – 2012. – № 1. – S.34-43. 4. Problemы ucheta, analiza, audita i nalogooblojeniya: sbornik statey Tretey Vserossiyskoy zaochnoy elektronnoy nauchnoy konferensii, Tyumen, 2016. 5. Yuldashev O.T. Soliq imtiѐzlari samaradorligini baholash metodologiyasi // Iqtisodiѐt va ta’lim jurnali. -2014. №1. 6. Nalogovыe lgotы. Teoriya i praktika primeneniya / pod. red. I.Mayburova. M. : Yuniti-Dana, 2014. 7. Barulin S.V. Organizatsiya sistemы monitoringa rezultativnosti i effektivnosti nalogovыx lgot i preferensiy // Finansы. 2013. № 4. 8. Mayburov I.A. Problemы identifikatsii i otsenki nalogovыx rasxodov: metodologicheskiy podxod k resheniyu // Problemы ekonomiki. 2012. № 4. 9. Mayburov I.A. Otsenka nalogovыx rasxodov i effektivnosti nalogovыx lgot: metodologiya resheniya zadachi // Obщestvo i ekonomika. 2013. № 4.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.