•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the aggregate capital of the banking system, financial sources of its increase, in particular, the role of profit has been studied, and some proposals on this issue have been formed.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida‖gi PF-4947-sonli Farmoni, 2017 yil 7 fevral. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi «Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3270-sonli qarori. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ―O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida‖gi PF-4947-sonli Farmoni 2017 yil 7 fevral. 4. cbu.uz/ (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki vebsahifasi) 5. Markaziy bankning ―Tijorat banklari kapitalining monandligiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida‖gi Nizomiga (O‘zR. AV 06.07.2015 y. 2693– son). 6. Omonov A.A. Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish. Monografiya, 2-nashri. –T.: ―Iqtisod-Moliya‖. 2010. 151-b. 7. International Financial Statistics IMF, December 2017, ma’lumotlari asosida muallifning hisob-kitobi. 8. Diana Mak Naton, Kris Barltron. Bankovskiye uchrejdeniya v razvivayuщixsya stranax. Vashington, DS, IDE, 1993., s. 21.

Share

COinS