•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article describes the deposit operations of commercial banks, their current state and role in the bank resource base, and recommendations to secure the banks' resource base.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 6 maydagi “Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va ularning resurs bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2344-son Qarori//lex.uz. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni//lex.uz. 3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining “O‘zbekiston Respublikasi banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi 2711-sonli yo‘riqnomasi, 2015 yil 26 avgust //www.cbu.uz. 4. Kireyev V.L. Bankovskoye delo. Uchebnik./ V. L. Kireyev, O. L. Kozlova. - M.: KNORUS, 2012. –s. 240-241. 5. Azizov U., Qoraliyev T. va boshqalar. Bank ishi. Darslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2016. 131-135b. 6. www.cbu.uz-(O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti). 7. www.asakabank.uz-(“Asaka” ATBning rasmiy sayti). 8. www.ipotekabank.uz-(“Ipoteka-bank” ATIBning rasmiy sayti). 9. www.uzpsb.uz-(“O‘zbekistonsanoat-qurilish banki” ATBning rasmiy sayti).

Share

COinS