•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article reviyews the technology of cloud computing, which is considered a revolutionary change in the fiyeld of information and communication technologiyes. The main models of cloud computing services and development trends are considered. The analysis of the development of cloud technologiyes in Uzbekistan and providers of services in this fiyeld was carriyed out.

References

1. Miller R. Who Has the Most Web Servers? 2012. URL: http://www.datacenterknowledge.com/archi-ves/2009/05/14/whos-got-the-most-web-servers/ 2. Medvedev A. Oblachnыe texnologii: tendensii razvitiya, primerы ispolneniya // Sovremennыe texnologii avtomatizatsii. 2013. № 2. S. 6–9. 3. Dallas K. The Internet of Things is Here. 2012. URL: http://blogs.msdn.com/b/windows-embedded/archive/2013/09/06/the-internet-of-things-is-here.aspx 4. Oblachnыe vыchisleniya (Cloud computing). 2012. URL: http://www.tadviser.ru/index.php 5. Gartner prizыvayet k pravilnomu ponimaniyu chastnogo oblaka. 2012. URL: http://www.crn.ru/news/ detail.php?ID=73064 6. Yelena Domasheva, analitik OOO «NIHOL-KOMTEX». «Ob oblachnыx resheniyax dlya vnedreniya ERP-sistem v Uzbekistane». http://nihol.uz/expert/e-domasheva-analitik-nihol-komtex/ 7. A.O.Ro‘ziyev. Korporativ biznes-jarayonlarni samarali boshqarishda axborot texnologiya va tizimlaridan foydalanish. “Halqaro moliya va hisob” ilmiy electron jurnali. №3, iyun, 2017 yil, http://interfinance.uz/en/arxiv/227-uch

Share

COinS