•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article describes the organizational features, advantages and disadvantages of the IPO operations, which in practice is carried out by placing shares in world stock markets on the basis of public subscription, and also gives appropriate conclusions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 10 maydagi “Fond birjasida aksiyalarni ommaviy taklifini o‘tkazishni tashkil etish to‘g‘risida”gi 268-sonli Qarori. 3. www.dalal.uz/page/ipo - Dalal standart investitsiya vositachisi rasmiy sayti

Share

COinS