•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the prevention of crises in enterprises. The article used methods such as scientific knowledge, systematics, analysis and synthesis. The theoretical aspects of the analysis are analyzed. As a result of the research, the author presented proposals on methods and methods of diagnosis. The author also describes the positive aspects of the diagnosis.

References

1. Antikrizisnoye upravleniye predpriyatiyem: uchebnoye posobiye / sost. T. N. Rogova; Ulyan. gos. texn. Un-t. – Ulyanovsk : UlGTU, 2014. – 200 s.S-60-62. 2. Antikrizisnoye upravleniye: Uchebnik/Ye.P.Jarkovskaya, B.Ye.Brodskiy.—M.: Omega-L, 2004. — 336 S- (Uspeshnыy menedjment). S- 137. 3. Babushkina Ye.A. Antikrizisnoye upravleniye: konspekt leksiy / Ye.A.Babushkina, O.Yu.Biryukova, L.S.Vereshagina. – M.: Eksmo, 2008. – S. 38. 4. Baksha N.V. Antikrizisnoye upravleniye. Uchebnoye posobiye.Tyumen. Izd-vo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. 300 s. S-169. 5. Dobrovinskiy A.P. Antikrizisnoye upravleniye organizatsiyey: uchebnoye posobiye / A.P. Dobrovinskiy; Natsionalnыy issledovatelskiy Tomskiy politexnicheskiy universitet. − Tomsk: Izd-vo Tomskogo politexnicheskogo universiteta, 2013. S-123. 6. Korxonalarda inqirozga qarshi boshqaruvni tashkil etish: o‘quv qo‘llanma/I.N.Ismanov, J.X.Kambarov, M.M.Turdaliyeva.-Farg‘ona. 2014.180 b. B-63. 7. Patlasov O.Yu, Sergiyenko O.V. Antikrizisnoye upravleniye. Finansovoye modelirovaniye i diagnostika bankrotstva kommercheskoy organizatsii. – Moskva: Knijnыy mir, 2009. S-240, 242. 8. Podsorin V.A. Antikrizisnoye upravleniye: Uchebnoye posobiye dlya programm bakalavriata po napravleniyu «Ekonomika». – M.: MGUPS (MIIT), 2016. – 154 s. S-42.

Share

COinS