•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article highlights the issues of the place and stable development of the industrial sector in the national economy of Uzbekistan, the innovative activity of the industry, as well as the efficiency of management.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmonining 1-ilovasi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. Lex.uz. 2. Ortiqov A. Sanoat iqtisodi. Darslik. Toshkent, TDIU, 2009. b 236. 3. Strategiya dalneyshego povыsheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki: materialы 1-go Foruma ekonomistov / otv.red. M.P. Narzikulov. Tashkent. 2012. S. 8. 4. Maxmudov E.X., Ortiqov A., Karimov F. Korxona - iqtisodiyotning asosiy bo‘g‘ini. /Hamkor. 2010 yil 7 fevral. 5. Sotsialno-ekonomicheskoye polojeniye Respubliki Uzbekiston za 2017 god. Tashkent. 2018 g. Str. 17 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so‘zi 23 dekabr 2017 y. 7. www.stat.uz. 8. Xujakulov X.D., Sayfullayev S.N. O‘zbekiston sanoati tarmog‘ining tarkibiy o‘zgarishlarini xalqaro tasniflash asosida statistik o‘rganish. Iqtisodiyot va ta’lim. 2017, 6-son, b. 129 va 133.

Share

COinS