•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article thoroughly describes the use of the experience of foreign countries in information-communication technologies as will as initiating and developing bilateral mutually beneficial partnership with countries like South Korea.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 30 maydagi “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida ” farmoni 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-sonli “Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” Qarori. 3. Mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturining eng muhim ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. 2016 yil 15 yanvar. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 9 dekbrdagi “Elektron hukumat to‘g‘risida” O‘RQ-395-sonli Qarori 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” farmoni Toshkent shahri, 2017 yil 7 fevral. 6. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommuniikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi ma’lumotlari www.mitc.uz

Share

COinS