•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article provides for the preparation of the report of the internal audit of business entities which represent the daily processes and questions of the internal audit report to the Supervisory Board. And also revealed differences in the service report internal and external audit of business entities and organizational structure of the internal audit report.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi qonuni (yangi tahriri). – Toshkent, 2000 yil 26 may 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 16 oktyabrdagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan «Korxonalardagi ichki audit xizmati to‘g‘risida Nizom». – T.: O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2006. 42 (230)-son. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi PF-4720 “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. – T.: O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., 17-son, 204-modda 4. O‘zbekiston Respublikasi Auditorlik faoliyatining milliy standartlari. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro‘yxatga olingan. 1999-2015 yil. 5. J.A.Kevorkova. Vnutrenniy audit. – M.: YuNITI-DANA, 2015. – 319 s.

Share

COinS