•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses foreign models of formation of financial-industrial groups and presents prospects for their use in our country. Also, scientific proposals for the formation of the integrated corporate structures are given.

References

1. Fedorovich V.O. Krupnыe korporativnыe obrazovaniya: konsentratsiya faktorov proizvodstva i ekonomicheskiy rost //Aval. Sibirskaya finansovaya shkola. – 2005. – №1. – C. 87. 2. IMF, BIS va OECD hisobot ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. 3. Babayeva N.M. Puti povыsheniya effektivnosti uchastiya bankov v deyatelnosti vыsokointegrirovannыx korporativnыx struktur: avtoref. dis…kand. ekonom. nauk. – Tashkent, 2010.– S. 8. 4. Mirzayev F.I. Banklararo raqobat: mohiyati, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. – T.: «Moliya», 2008. – B. 197. 5. Svetkov V.A. Finansovo-promыshlennыe gruppы v sovremennom mire // Promыshlennaya politika v RF. №6, 2000. - S. 36-47. 6. The Financial Times – The FT 500.

Share

COinS