•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article examines some theoretical and practical issues of compiling financial reporting on the basis of international accounting and auditing standards in small industrial zones operating in our country. Ultimately, scientific findings and practical recommendations for the solution of the problem are presented.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda). http://www.lex.uz/ pages/getpage.aspx?lact_id=3107036 3. Toshkent shahrida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. 2017 yil 18 may, PQ-2973-son. http://lex.uz/pages/_3215860 4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil qilish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida.(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., 1-son, 10-modda; 2016 y., 17-son, 176-modda; 18-son, 197-modda; 2017 y., 33-son, 863-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.11.2017 y., 09/17/907/0245-son) 5. Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Xalq so‘zi, 2017 yil 10 oktyabr. http://xs.uz/index.php/homepage/iqtisodijot/item/11367-erkin-iqtisodij-zonalar-va-kichik-sanoat-zonalarini-rivozhlantirish-masalalari muhokama qilindi 6. Toshkent viloyatida 17 kichik sanoat zonasi tashkil qilinadi. http://yangiliklar.net/toshkent-viloyatida-17-kichik-sanoat-zonasi-tashkil-qilinadi 7. Kichik sanoat zonalari iqtisodiy taraqqiyotning faol ishtirokchisi.http://uza.uz/oz/business/kichik-sanoat-zonalari-i-tisodiy-taraqqiyet-ning-faol-ishtirokchisi-22-08-2017 8. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi “K” harfi. T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2005 yy.,529-540 betlar. 9. Kostyukevich Yu.M. Soputstvuyuщiye auditu uslugi. http:// kostyukevich.ru/ page_id=201 10. Sheremet A.D. Audit. M.: Elektronnыy uchebnik.http://zachyotka.rf/ book. B8.html 11. Moliya vazirining 29.05.2017 y. 55-son "O‘zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyatining milliy standarti (80-son AFMS) "Maxsus savolni tekshirish natijalari bo‘yicha auditor hisoboti"ni tasdiqlash to‘g‘risida"gi buyruqqa o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida"gi Buyrug‘i (AV tomonidan 01.06.2017 y. 1220-1-son bilan ro‘yxatga olingan) 12. Pravilo(standart) № 31 Rossiyskoy Federatsii. “Kompilyatsiya finansovoy informatsii”. http://be5.biz/ekonomika/as/31.htm[data obraщeniya 22 yanvar 2018 g.] 13. Natsionalnыy standart audita Respubliki Moldova 810."Izucheniye prognoznoy finansovoy informatsii". http://www.moldauditing.md/ru/ page/ natsional-nyi-standart-audita-810[data obraщeniya: 14.06.2017]

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.