•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article explores the role of tax agencies on improvements of earnings of endemical budget. In addition, activities about delinquencies against rights of taxation are also depicted.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi. 2013 yil 26 dekabr 2. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. 2008 yil 26 dekabr 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 7.02.2017 yil PF-4947 sonli farmoni 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Soliq ma’murchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora -tadbirlari to‘g‘risida” gi 18.07.2017 yil PF- 5116 sonli farmoni 5. Qosimova G.A., Shaakramov K. Mahalliy byudjetlar. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2012. 260 b.

Share

COinS