•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article highlights the processes of improving monetary policy, trends in the dynamics of interest rates and the problems of their optimization in the conditions of modernization and diversification of the economy.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari. //http://cbu.uz 2. Monetar siyosatning 2018 yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari. //http://m.cbu.uz 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.//http://lex.uz 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3272-son Qarori.//https://nrm.uz 5. Inflyatsion targetlash.//https://ru.wikipedia.org /wiki 6. Ibragimov A. Foiz stavkasi va uning turlari.//http://vaqt.ucoz.com/publ /iqtisod_va_moliya 7. Praym-réyt (ingl. prime rate - «bazis stavkasi»)//https://ru.wikipedia.org /wiki 8. Tratta (ital.“tratta”-veksel - qimmatli qog‘oz).//http://www.banki.ru 9. Pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanishning tahlili. //http://m.cbu.uz 10. Stavka refinansirovaniya ostavlena bez izmeneniy. Sentralnыy bank Respubliki Uzbekistan (mobilnaya versiya).//http://cbu.uz 11. Markaziy bank 9 oy yakunlariga ko'ra hisoboti.//http://cbu.uz

Share

COinS