•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article includes proposals on existing problems concerning maintaining account of directorial fund in specialized secondary education institutions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 165-son Qarori asosida tasdiqlangan “O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari xodimlari mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risida”gi nizom 2008 yil 1 avgust; 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 165-son Qarori asosida tasdiqlangan “O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasasining direktor jamg‘armasi to‘g‘risida”gi Nizom 2008 yil 1 avgust; 3. “Byudjet tashkilotlari va byudjet mablag‘lari oluvchilarning smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizom (O‘z.R. AV.da 2014 yil 15 dekabrda 2634-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan); 4. “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi yo‘riqnoma (O‘z.R. AV.da 2010 yil 22 dekabrda № 2169-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan). 5. Mehmonov S. Byudjet hisobi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiya”. 2012. 352 b.

Share

COinS